Редакција часописа "Топола" припрема четврти број овог стручног часописа који треба да изађе у 2018. години. Позивамо Вас да доставите своје радове на е-маил: redakcija@jusp-donjagradina.org

У П У Т С Т В О7.3.2016.

Семинар за професоре историје и српског језика о образовању о холокаустуНазиви за поједина гробна поља дати су према основним карактеристикама локације.

ГРОБНО ПОЉЕ "ТОПОЛЕ"
Гробно поље обухвата 41 масовну гробницу укупне површине 2465 м². Гробнице су мјестимично дугачке 17м, широке 3-4м а дубоке до 2,5м. Укупна површина гробног поља износи 21.700м².

ДЈЕЧИЈЕ ГРОБЉЕ - ГРОБНО ПОЉЕ "ЈАСЕН"
Гробно поље обухвата 4. масовне гробнице укупне површине 400м². Гробнице су мјестимично дугачке 20м, широке 4,5 а дубоке до 2,5м. Укупна површина гробног поља износи 300м².

ГП "БАРЕ"
Гробно поље обухвата 2 масовне гробнице укупне површине 115м². Гробнице су мјестимично дугачке 17 до 19м, широке 3-4м а дубоке 2-4м. Обиљежена је једна гробница, док је постојање друге утврђено дуго након изградње насипа испод ког се и данас налази. Укупна површина гробног поља је 1320м².

ГП "ХРАСТОВИ"
Гробно поље обухвата 17 масовних гробница укупне површине 2443м². Гробнице су мјестимично дугачке 25м, широке 3,5м а дубоке до 2,5м. Укупна површина гробног поља износи 9600м².

 Гробно поље ТОПОЛЕ Дјечије гробље Гробно поље ХРАСТОВИ Гробно поље КОШУТЕ


ГП "КОШУТЕ"
Гробно поље обухвата 12 масовне гробнице укупне површине 569м². Гробнице су мјестимично дугачке 15м, широке 3-5м, а дубоке до 2,5м. Укупна површина гробног поља износи 3.100м².

ГП "ОРЛОВАЧЕ"
Гробно поље обухвата 22 масовне гробнице укупне површине 2408м². Гробнице су мјестимично дугачке 50м, широке 3-4м а дубоке 2,5м. Укупна површина гробног поља износи 14.500м².

ГП "БРИЈЕСТОВИ"
Гробно поље обухвата 2 масовне гробнице укупне површине 30м². Гробнице су дугачке 7-8м, широке 2м а дубоке око 2,5м. Укупна површина гробног поља износи 1040м².

На подручју ГП "Бријестови" налази се и "Костурница" гдје су пренесени разбацани остаци жртава нађених у меморијалном комплексу, изван масовних гробница. Године 1983., пронађене су у десној обали Саве и овдје пренесене кости 92 логораша. Године 1985 са истог локалитета, из обала и водотока Саве, извађене су и овдје пренесени остаци више од 200 логораша. Године 1988., Сава је на истом мјесту откинула дио обале и ту су се показале кости уморених јасеновачких заточеника. Установљено је да су то остаци 40 скелета, који су пренесени на Костурницу и тамо сахрањени.

ГП "ВРБЕ"
На цијелој површини гробног поља које обухвата 8.900м² разбацане су гробнице масовне и појединачне. Антрополошка истраживања нису утврдила тачан број, величину и распоред.

ГП "ТИШИНА"
На овом гробном пољу укупне површине 5000м² у сјеверно - западном дијелу, досадашњим антрополошким истраживањима, идентификован су 4 масовне гробнице укупне површине 200м², док је на југоисточном дијелу утврђено постојање појединачних и масовних гробница разасутих по цијелој површини.

Књига из тишине