Редакција часописа "Топола" припрема четврти број овог стручног часописа који треба да изађе у 2018. години. Позивамо Вас да доставите своје радове на е-маил: redakcija@jusp-donjagradina.org

У П У Т С Т В О7.3.2016.

Семинар за професоре историје и српског језика о образовању о холокаустуВојно - географски институт је 1973. године обавио снимање за потребе топографске карте у размјери 1:9.000. Снимано је у колор техници. Обухваћено је 240 km², од Костајница до Старе Градишке: подручје лијеве и десне обале ријеке Саве, као и лијеве и десне обале ријеке Уне, све до Хрватске и Босанске Костајнице. Организацију цијелог пројекта урадила је ИНА пројекат из Загреба на челу са др Маринком Олујићем.

Мапа система јасеновачких логора

Геодетски завод СР Словеније у Љубљани обавио је аероснимање Доње Градине и ширег подручја Јасеновца 1976. године. Употребљавана је мултиемулзијска техника. На тај начин је установљена површина од 13.425 m² веће могућности и површина од 27.340 m² мање могућности постојања гробница. Површина обиљежених и познатих гробница је око 10.000 m². Послије идентификације сумњивих мјеста приступило се сондирању у периоду од 25. августа до 5. септембра, 1976. године. Направљено је преко 1.000 бушотина. Ова истраживања су настављена најприје због тога што су претходна истраживања указала на могућност откривања нових масовних гробница, али и због тога да би се могло урадити више радова по питању уређења Доње Градине.

Бушило се ручном бушилицом до максималне дубине од 250 cm. Мјеста која су на основу бушења била сумњива отварана су и то прво сондом димензија 1х1 m. Затим је отвор прошириван у смјеру пружања костију и других остатака. На тај начин је отворено око 50 m² гробница на 4 мјеста. Нађени остаци су анализирани и урађен је антрополошки извјештај.

1976 - истраживања

Прецизнија истраживања ископаних скелета указала су на различите врсте озљеда. Најчешће су то улегнућа на лобањама на затиљку или на сљепоочницама. Фрактуре су откривене и на дугим костима и ребрима. Убијање ватреним оружјем на овом подручју било је ријетко.

Што се тиче старосне доби, приликом антрополошких истраживања 1976. године, преовлађују млађе старосне групе, а много је било дјеце. Неколико бушотина привукле су на површину сасвим омекшане кости. Закључак антрополога је да се ради о прокуваним костима. А доказ томе су челични казани (њих 12!) који су пронађени послије ослобођења Јасеновца. У тим казанима нађени су остаци неколико хемикалија и соде.

Књига из тишине